Musiklærer

I skoleåret 23 – 24 udbyder Musik-konsulenterne del 1 af vores Musiklærer-uddannelse.

Med en musiklærer-uddannelse hos Musik-konsulenterne opgraderer du dine kvalifikationer til planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning i musikfaget.

Hos Musik-konsulenterne har du mulighed for at få opgraderet dine færdigheder som musiklærer med en musiklærer-uddannelse. Undervisningen er primært online-baseret, så du kan deltage i et tempo, der passer ind i din hverdag.

Få undervisning i:

 • Egen udvikling inden for sang og klaver – og mulighed for bas, trommer og guitar
 • Klasserumsledelse i musik – “show, don’t tell”
 • Musiklærerens roller – musikalsk ledelse, undervisningsmetodik og musikalsk læring
 • Kor og sammenspilsledelse – børnestemmer og differentiering
 • Musik og specialområdet
 • Musik med stemme, krop, instrumenter og andre lydkilder
 • Årsplaner, evaluering og alt det, der ligger bag en vellykket musiktime
 • Egne færdigheder i arrangering og komposition – og hvordan man arbejder videre med børnene
 • Digital musik
 • og meget mere

Hvem kan deltage?

Musiklærer-uddannelsen er for dig, der arbejder som lærer i musikfaget, men som ikke har taget faget på en højere læreanstalt. Du kvalificerer dig gennem Musik-konsulenternes samlede pakke til at kunne varetage alle elementer inden for musikfaget i bl.a. folkeskolen.

Der tages udgangspunkt i hhv. “Musik Fælles Mål” og indholdet på seminariernes linjefagsundervisning i musikfaget.

Forløbet varer 1 – 2 år på deltid, som du primært selv er med til at tilrettelægge.

Kompetenceområder:

Musikudøvelse – egne færdigheder i sang og instrument samt som ledende figur for eleverne.

Musikalsk skaben – Komponering, arrangering og improvisation – både egne færdigheder og som underviser

Musikforståelse – Analyse og oplevelse af musik i et historisk og kulturelt perspektiv.

Musikdidaktik – planlægning og gennemførsel af udviklingsorienteret musikundervisning.


GENERELT:

Der lægges vægt på deltagerens egne musikalske færdigheder med fagene sang og klaver. Man skal gerne yderligere kunne orientere sig på bas, trommesæt og guitar. Ønskes der undervisning i disse instrumenter, kan undervisning tilkøbes.

Der er fokus på stemmen som primært instrument til gennemførsel af undervisning for og med børn. Ligeledes arbejdes med varierede musikalske udtryksformer med krop, instrumenter og andre lydkilder.

Undervisningen er tilrettelagt efter “fælles mål”, og klæder deltageren på til den faktiske undervisning i folkeskolen ud fra de heri givne kompetence-mål for de enkelte årgange. 

Undervisningen er primært baseret på online forløb. Dette er gjort ud fra en praktisk overvejelse, der gør det muligt for folk i hele landet at deltage i et undervisningsforløb, der ikke kræver unødig meget kørsel. De egentlige kurser forsøges lagt centralt ift. deltagernes geografiske placering.

OPNÅEDE KOMPETENCER EFTER ENDT FORLØB:

 • begrundet ledelse af musikalske udfoldelser  i et inkluderende klassefællesskab
 • Begrundet planlægning, gennemførsel, evaluering og udvikling af kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik
 • Varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt og historisk fænomen
 • Begrundet planlægning, gennemførsel, evaluering og udvikling af undervisning i musik