Ideer – opdelt efter klassetrin

Nedenstående er tænkt som ideer til jeres egen sammensætning af årsplaner. Emnerne er ikke nødvendigvis uddybede, men kan give et overblik over emner, der kommer hele vejen rundt om “fælles mål”, der kører over to år, og som skal være opfyldt efter hhv. 2., 4. og 6. klasse.

For uddybning kan du se under årsplaner.

0. klasse – 1 time om ugen:

 • Lære “stå op – sid ned”-signal, piktogrammer, klappe efter (til ro), “vil du”, lave seng til udleverede instrumenter etc.
 • Pulstræning
 • Sanglege
 • Kanon / morgensange
 • Introduktion til musiklege ( Carl Nielsen i fokus)
 • Instrumenter (udseende / lyd)
 • Lytte og tegne til musik – lyttelege
 • Kazoo-forløb
 • Rytmer og rytmelege + let rytmespil til melodier
 • Navne på de 5 16.-dels-rytmer

Temaer og lege:

 • Cowboy
 • “Op på tæerne”
 • Hvem banker på min dør
 • Skoleg
 • Send bolden rundt i ring
 • Vi rider ude på marken / kom og se min hest
 • Lille røde filtdut

Sanglege: 

 • Tornerose
 • Tossdedans
 • Enebærbusk
 • Jeg gik mig over sø og land
 • Stopdans
 • Goddag min kære Augustin
 • Er det dig, der har taget min gedebuk

Struktur:

Stole, opstilling, ind og ud – hvad gør vi (evt. med en sang på vej ind)?

 • Fru Olsen
 • Goddagsang (Når vi har musik, nu er det tid til musik, nu vil vi begynde o.lign.) 
 • “Tingen i æsken” – som leder hen til dagens aktivitet
 • Emne / Aktivitet
 • Afslutning (sang / liggende på gulvet og høre musik – evt. med prik eller “dem med røde bluser må LISTE ud”)
 • Oprydning (før eller efter afslutning, alt efter om de sidder på stole, står i rundkreds eller ligger på gulv) og afgang

1. klasse – 2 timer om ugen:

 • Puls og rytme – rim og remser
 • Formhøring og instrumenthøring
 • Rytmeboxe (1)
 • Kanon / kanonsans
 • Let solfa
 • Eftersyngning, teknik ( træning af randregister) i let grad
 • Den tidligste musikhistorie (trommer, strenge, trut – evt. kazoo – måske lave dem selv af toiletrullerør og madpapir)
 • Kazoo – dynamik, tempo mm.
 • Flowsammenspil – evt. ulv,ræv,hare og alle mand
 • Boomwackers
 • 3 lettere salmer og 3 lettere sange (gerne morgensange)

Film: 

 • Josef, drømmenes konge
 • Prinsen af Egypten
 • Disco-ormene

2. klasse – 2 timer om ugen:

 • Blokfløjte – 1. del med tonerne G, A og B
 • Dans – kædedans, sanglege om juletræet
 • Formlære
 • Rytmeboxe (2) + rytmekort og percussion
 • Hørelære: dur, mol, formhøring, Peter og Ulven, Fagotten, der havde ondt i maven, tubaen tubby
 • Solfa let + lettere øvet, kanon / dansesange
 • Musikhistorie: munketiden, gregoriansk sang
 • Kazoo-sammenspil, + impro
 • Flowsammenspil – lidt sværere / udvidet 
 • Sang og stemmetræning 1
 • Boomwackers med små arrangementer
 • Fokus på (3) salmer og (3) sange – gerne morgensange
 • Percussion til sange – evt. spiller små grupper med på morgensangene – hvordan spiller man på de enkelte orff-instrumenter, der er i brug?

Film: 

 • Josef, drømmenes konge
 • Prinsen af Egypten
 • Disco-ormene
 • Descendents
 • Zombies
 • Highschool musical
 • Snehvide
 • Løvernes konge
 • Encanto

3. klasse – 2 timer om ugen:

 • Musikalske begreber og udtryk – brug de rigtige ord!
 • Fokus på sang og stemme – synge en masse
 • Musikhistorie: riddertid, renæssance og folkemusik
 • Hørelære: dur, mol, formindsket, forstørret – lege fx. Forskellige positioner / dyr el.andet, når man hører en bestemt akkord.
 • Akkorder in spe
 • Blokfløjte niveau 2 – c-durs toner
 • Sammenspil over få akkorder (2 – 4) og især Vamp – regler for sammenspil (vente på tur, ikke spille mm.) / egen rolle
 • Sværere solfa
 • Rytmer (navne fx: gå, løbe, hvile, hvile længe, tyggegummi, slikkepind etc – eller fra music mind games) – tælle – talekor / rap
 • Boomwackers efter noder
 • Folkedans
 • Fokus på (3) salmer og (3) sange
 • Sang og stemmetræning 2 – intonation og klang
 • Skabe lydillustrationer over fortællinger, tekster eller billedforløb

Film:

 • Sommer i Tyrol
 • Frk. Nitouche
 • Sound of music
 • Troldmanden fr OZ
 • Starlight Express

4. klasse – 2 timer om ugen:

 • Musikhistorie: Barok (Bach, Händel, Vivaldi) + Klassik (Mozart, Haydn). Musikalske begreber i anvendelse, opera og operette
 • Sammenspil: fokus på Beatles, Michael Jackson, Kim Larsen, Shu-bi-dua og andet lettere rytmisk musik
 • Skalaopbygning og akkorder (G-, D- og F-dur)
 • Hørelære: intervaller og flytbar (simpel) analyse. Samtale om musikkens funktion i forsk. sammenhænge, bl.a. ved fester, religiøse handlinger, i medier mm.
 • Solfa og flerstemmig sang
 • Stomp med sværere rytmer – skrammel
 • Afrikansk dans
 • Salmer og sange – med fokus på tekst kontra melodi
 • Computer – musikkomposition fx. Soundation, audiotool, Garageband, incredibox
 • Impro

Film:

 • Mød mig på Cassiopeia
 • Flagermusen
 • Madame Butterfly
 • “Amadeus” om Mozart
 • Tryllefløjten
 • “Live” opera

5. klasse – 2 timer om ugen

 • Musikhistorie: Beethoven, Carl Nielsen, Grieg, Romantik, Neoklassik, Moderne klassisk, Lieder
 • Hørelære og analyse – computer og analogt
 • Sambaforløb (deltagende, lyttende og medskabende)
 • Kor og flerstemmig sang
 • Sammenspil over nyere numre med op til 5 akkorder – opmærksom på det musikalske udtryk / forskellige stilarter, teknisk udstyr præsenteres, så de selv kan stille op / sætte til. Lettere numre, der spilles efter noder (akkorder). Rytmisk instrumentarium.
 • Sange på andre sprog (engelsk, svensk, norsk)
 • “Vild med dans” standarddanse (fx. jive, cha-cha-cha, polka, vals)
 • Salmer og sange – tekstudtale og stilarter
 • Sang og stemmetræning 3 – mikrofonteknik mm. 
 • Arrangere musik ud fra eksperimenter / drøftelser

Film:

 • Showboat
 • Grease
 • Hair
 • Miss Saigon
 • Mamma Mia

6. klasse – 1 time om ugen:

 • Musikhistorie: rytmisk musik (jazz, rock, pop, hip hop, dansk beat, musicals m.fl) – genrefokus
 • Filmmusik og musikproduktion – skabe lydforløb, skabe enkle numre
 • Sammenspil over nyere numre (i C-, G-, D- og evt. F-dur) på rytmisk instrumentarium. Efter noder / akkorder
 • Improvisation (pentaton skala – også i numre)
 • Salmer og sange
 • Musicals – herunder rodgers/Hammerstein, Lloyd Webber m.fl.

Film:

 • Phanton of the Opera
 • Cabaret
 • West side story
 • Rent
 • (Webber-show)
 • (Hollywood singing and dancing)
 • Gerne til liveoplevelse – fx. koncert, opera eller musical