Ny energi til musikfaget

Det kan være virkelig hårdt at undervise i musik i skolen. Mange lærere brænder ud, og det kan være svært at genfinde glæden ved faget.

Optimer musiktimerne med coachende forløb, hvor du over en periode på 4 uger til et helt år har mulighed for at få et sæt friske øjne på din musikundervisning. Du kan have specielle ønsker til, hvad du gerne vil have set efter i sømmene, eller vi finder sammen ud af, hvad du har brug for. Det kunne eksempelvis være klasserumsledelse i musikfaget, hvordan skabes det bedste læringsmiljø, hensigtsmæssig indretning af musiklokalet, hvordan sparer jeg min stemme m.m.

Et kort forløb indeholder x antal besøg fra musikkonsulenten i din undervisning med efterfølgende coaching og sparring. Ved længere forløb er der også indlagt kurser. Både for enkeltpersoner og for større grupper af musiklærere.

_______________________________________________________

Korte kurser:

  1. Besøg i musiktimerne hos læreren, hvor undervisningen observeres, og der tages noter.
  2. Efter musiktimen tages en snak om, hvordan du ser dig selv i musiktimerne og de klasser, du har. Der skal fokus på de klasser/timer, hvor det kører dårligst. Hvad vil de gerne, var anderledes. Vi udarbejder i fællesskab en plan for, hvad du skal i gang med.
  3. Genbesøg efter et par uger med efterfølgende coaching/sparring. Konkrete øvelser/teknikker, der kan benyttes i undervisningen. 
  4. Punkt 3 gentages 2 – 3 gange.
  5. Hvis der ønskes opgradering i konkrete elementer (instrumentspil, musikteori, hørelære, flerstemmig sang mm., kan dette tilkøbes)

Længere kurser

Første møde

Vi mødes på din skole, og tager en fælles snak om, hvor du ser dig selv i dine musiktimer. Hvad er godt, og hvad ønsker du, kunne blive bedre. Mødet ligger gerne op til en musiktime, som konsulenten overværer og tager noter til. Efter timen sætter vi os igen sammen og bliver enige om, hvilke fokuspunkter der skal være, til vi ses igen.

Kursusdag

Næste møde er en kursusdag, hvor vi tager fat i nogle af de elementer, der ønskes opgraderet, og ser på klasserumsledelse i musikfaget, kompetenceudviklingsområder m.m. Første kursusdag er bredt fagligt funderet, og herefter vil vi indsnævre efter dit behov. Der gives konkrete, musikfaglige øvelser, der laves med klassen på egen skole frem til næste besøg.

Konsulentbesøg, coaching og kursusdage

Vi aftaler datoer for konsulentbesøg i musikundervisningen med efterfølgende coaching og sparring (ca. 60 min. – må gerne ligge umiddelbart efter musiktimen). Her følges op på kurset og de foregående besøg. Der vil være 4 kursusdage og mellemliggende / efterfølgende besøg på skolen. Når forløbet er afsluttet vil du modtage et kursusbevis.

_________________________________________________