Rytmisk musikhistorie

Forløbet er lavet af Anette Lynghøj, og afprøvet på 5. – 8.klasse. Det tager udgangspunkt i plakaten her fra dansk sang. Plakaten er ikke ret dyr, så alle kan være med.

Tidsforbrug: ca. 10 lektioner + fremlæggelse, fernisering el. lign.

Perioderne / genrerne er:

Tidsperiode – ca.Genrer
1900 – 1930Blues (og gospel)
1900 – 1940New Orleans-jazz (og swing-jazz)
1930 – 1960(Rhythm ‘n’ blues og) Rock ‘n’ roll
1940 – 1970Bebop (og Free-jazz)
1960 – 1975Soul, (Motown og Funk)
1960 – 1975(Beat,) Rock (og Dansk rock)
1970 – 1985Disco, (Glam-rock og Punk)
1975 – 1990Hip-hop, (Heavy metal og elektronisk pop)
1980 – 2000(New wave,) Techno (og Grunge)
1985 – 2000Gangsta rap, (Nu-metal og Indie)
2000 – 2010Aktuelle kunstnere og træk i perioden
2010 – nuAktuelle kunstnere og træk i perioden

Der kan arbejdes med perioderne en ad gangen, eller som et samlet forløb. Her er det det sidste, der er tanken.

Inddel klassen i 6 – 12 hold. Perioderne er farvekodede, så de passer sammen to og to, hvis 12 hold er for meget. Det er også muligt at plukke i indhold, og man kan nøjes med færre emner til mellemtrinet – her udelades paranteserne.

Opstarten

Hvert hold får et (eller flere) emne, de skal arbejde med. De skal selv søge viden på nettet, i bøger eller hos forældre og bedsteforældre.

Tal om, hvordan man finder viden – Det er, selvfølgelig, forbudt at copy/paste, og man skal kunne finde den samme viden mindst to steder, før man kan stole på kilden. (Du er som lærer naturligvis også kilde).

Opgaven

Udlever arbejdsspørgsmålene herunder, så eleverne har noget at gå ud fra. De kan også lave deres egne spørgsmål eller skrive flere til, hvis de falder over noget interessant.

Afslutning / evaluering

Emnet skal afrundes med en form for fremlæggelse. Eleverne kan vælge mellem slide / powerpoint eller en plakat (planche eller digital, der udskrives). Hvis et af målene er at dekorere lokalet, er sidstnævnte at foretrække. 🙂 Husk at sætte tid af til fremlæggelsen / præsentationen.