Kor / talekor

Forløbet “Kor/talekor” er lavet af Anette Lynghøj. Forløbet kan benyttes fra 5. klasse med de nemmeste talekor.

Intro

I dette forløb arbejder eleverne med komposition og sangskrivning, samtidig med, at de arbejder praktisk med nodelæsning og -forståelse af rytmernes værdier. Der arbejdes med de rytmer, der tidligere er indlært gennem Music Mind Games el.lign.

Talekorene kan løbende variere i sværhedsgrad. Start med de simple rytmer, som fjerdedele, fjerdedelspauser, ottendedele (løbe / jello) og halvnoder. Når eleverne er trygge i opgaven, kan du lægge andre rytmer til, eller lade eleverne benytte de rytmefigurer, de selv vælger og kender.

Emne

Der skal vælges et emne til talekoret. Du kan vælge emnerne, eller lade eleverne vælge. Et emne kunne være vasketøj, frikvarter, sommerferie eller noget helt 4.

Forløb

Start med at lave fælles talekor på klassen.

Det første talekor kan være meget simpelt, og temaet kan fx være “bondegården”. Hvad siger dyrene? Grisen kan sige øf eller lave en gryntelyd på hvert slag i 4/4-takten. Koen kan syge et langt Muh, der vare hele takten. Hunden kan gø på “jello” på 1. og 3. fjerdedel. Hanen kan sige kykkeliky på en triol på 4. salg og 1. fjerdel (kan udelades, hvis det vurderes for svært), og hesten kan vrinske på 2. og 3. fjerdel. (se eksempel).

Når talekoret er lavet, deles klassen ind i de stemmer, der er lavet, her 5. Sæt stemmerne på efter lagkagemetoden, og når alle stemmer er på, kan du selv eller eleverne dirigere / tænde og slukke for stemmerne, og på den måde skabe variation.


Det næste talekor skruer lidt op for sværhedsgraden.

Emnet kunne fx være sommerferie. Lav en brainstorm over mulige ord og sætninger, der kan benyttes.

Talekoret skal være i 3 stemmer. Stemmerne skal lave en form for ekko af hinanden, men det kan være både 1, 2 og 3, der starter. (Se eksempel)


Hvis eleverne er meget hurtige, og gode til rytmer, kan der udvides endnu en gang.

Når I har ordene på plads, laver I en rytmisk figurrække. Talekoret er i 4/4, men I kan starte med at vælge, og der skal komme en fjerdel (blue/gå), ottendedele (jello/løbe), en fjerdelspause (rest/shh) eller 1/2-node (rest,rest/hvile). Når noderne er skrevet op på tavlen, sætter I taktstreger på, så metrikken passer med de 4/4. Herefter sættes ordene på. Hvis ordene giver problemer, kan I løbende ændre på rytmen sammen. Princippet med at lave ekko-stemmer gentages.


Elevopgave

Eleverne skal nu lave deres egne talekor, gerne i grupper, ud fra de gennemgåede principper.

En enkelt takt, der gentages, hvor de enkelte stemmer har en lyd – emner kunne være bondegården, zoo, haven etc.

Ekko-talekor ud fra et aftalt emne.

Evaluering og fremførelse

Der evalueres på klassen, samt egen evaluering.

Talekorene øves på klassen (gerne med skiftende dirigent), og fremføres, fx ved morgensamling.