Aftale om fysisk kursusafvikling

Aflønning efter DMFs takster med 429,94 kr. pr. undervisningslektion á 45 min. inkl. 40 min. forberedelse. En kursusdag på 7 timer udgør min. 7 lønnede lektioner á 45 min., og dermed en løn på 3009,58 kr. (23-24 takster). Lønnen udbetales som honorar.

Hvis deltagerantallet er på min. 75 % tillægges 100 kr. pr. deltager

Hvis deltagerantallet er 100 % tillægges 200 kr pr. deltager

Musik-konsulenterne finder lokation og afholder udgifter til denne samt forplejning.


Aflysning sker ved mindre end 50 % tilmeldte. Aflysningen sker senest en måned før arrangementet, hvor tilmeldingerne gøres op. I indeværende sæson (23/24) er aflønning ikke mulig, hvis der ikke er tilmeldte nok til kurset.