Børnehave og vuggestue

“Musik er så meget mere end musik.” Sådan lyder mottoet til “Musik til Svend”, som Svendborg kommune satte i søen for nogle år tilbage. Her har de fundet ud af, at musik er så vigtig for børns udvikling, at alle børn møder musikken i deres tidlige institutionsår. Musik er nemlig vigtig. Her lærer man en masse basale færdigheder, og dette vil Musik-konsulenterne gerne understøtte. Derfor tilbyder vi at komme ud i børnehaver, vuggestuer og dagplejer, og lave musik med både børn og pædagoger – de sidste klæder vi på til at have det bedst mulige, musiske samvær med børnene.