Klasserumsledelse i musikfaget

– Klasserumsledelse og musikfaget – hvordan skaber vi det bedste læringsmiljø?

Musikfaget er et hårdt fag at undervise i, men vi kan gøre det meget lettere for os selv, hvis klasserumsledelsen tilpasses musikfaget. Der er nemlig stor forskel på undervisning i klasselokalet og i faglokalet. I musiktimerne sidder børnene ikke på deres faste pladser bag et bord, og der er mange spændende (og larmende) ting, som der kan pilles ved.

Sammen skaber vi det bedste læringsmiljø!

På dette dagskursus tager vi hul på de problemstillinger, du står med i hverdagen her og nu. Vi arbejder case-baseret, hvor deltagerne selv medbringer en case, og hvor vi i fællesskab ser på fiktive cases.

Vi arbejder også med hensigtsmæssig indretning af musiklokale, struktur på timerne og meget mere.

Kurset løber over en enkelt dag fra 9.00 – 15.00.