Del 1 – færdigheds- og vidensmål

Herunder kan du se de enkelte fag / moduler på musiklærer-uddannelsen del 1.

Hvis du gerne vil se en mere detaljeret modulbeskrivelse, så kontakt os på mail@musik-konsulenterne.dk eller ring på 53 86 24 86.


Musikudøvelse

Klaver

Egne færdigheder. Enkeltundervisning.

Færdighedsmål: at kunne lede og akkompagnere fællessang og anden musikaktivitet på klaver i et varieret udvalg af stilarter/genrer.

Vidensmål: musikteori, spilleteknik, repertoire, øveprocesser, musikalsk fortolkning.


Sang

Egne færdigheder. Enkeltundervisning.

Færdighedsmål: anvende egen stemme som hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen med fokus på stemmesundhed.

Vidensmål: stemmearbejde i relation til musikalsk og sproglig udvikling af egen stemme. Musikalske genrer og musikalsk fortolkning. Forskellig stemmebrug og sangmetoder. 


Sammenspil – stomp – body percussion

Onlineundervisning + kursus

Færdighedsmål: differentieretat kunne vejlede og lede sammenspil, beherskelse af relevante instrumenter som bas, trommesæt, keyboard m.fl. Udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med forståelse for teknik. Læreprocesser og organisering.

Vidensmål: sammenspilsmetodik, instrumentkendskab, musikalske genrer og musikalsk fortolkning. Etablerering af læringsrum for elevers selvstændige arbejde med musikudøvelse.


Kor / fællessang / børnestemmer

Onlineundervisning + kursus

Færdighedsmål: lede stemmearbejde, fællessang og en- eller flerstemmigt kor inden for flere  genrer. Anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen. Lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og dramatisering med øje for elevers potentialer og forudsætninger. Direktion og solmisation.

Vidensmål: Udvikling af børns stemmer, sproglig udvikling, kor/sang-metodik, indstuderingsteknikker, sangligt repertoire, sanglige kulturer og traditioner. Stemmearbejde i relation til udvikling af egen og andres stemmer. Kroppens, bevægelsens og legens betydning for musikalsk udvikling og læring


Hørelære

Egne færdigheder. Onlineundervisning.

Færdighedsmål: at kunne genkende de mest gængse akkorder og intervaller ved aflytning, afkode rytmer og instrumenter, afkodning af nodebilleder. Hørelære.

Vidensmål: Akkordopbygninger og intervaller, akkordbrydninger, tonearter ud over dur og mol.


Musikalsk skaben

Arrangement

Onlineundervisning. Egne færdigheder.

Færdighedsmål: at kunne transponere og arrangere musik og musikalske aktiviteter i flere stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål.

Vidensmål: musikteori, notation, arrangement, instrumentation, satslære og musikalske læremidler.


Komposition og improvisation

Onlineundervisning. 

Færdighedsmål: at kunne lede improvisation og komposition, og det eksperimenterende arbejde med disse ud fra et sansende og innovativt perspektiv, samt kende til teorierne om improvisation og komposition.

Vidensmål: Skabelse af musik på baggrund af egne vokale og instrumentale færdigheder. Ledelse af  kreative musikalske processer i såvel komposition som improvisation. Musikalsk skaben i klasserummet.


Teknologi og IT

Onlineundervisning.

Færdighedsmål: anvende IT og anden teknologi som arbejdsredskab og kreativt værktøj, lave lydoptagelse og redigering og benytte nodeskrivningsprogrammer.

Vidensmål: lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it og internetressourcer, musikalsk skaben i klasserummet, lovgivning på musikområdet ift. online platforme


Nodelære og –teori

Onlineundervisning.

Færdighedsmål: sikkert at kunne varetage undervisning i nodelære- og teori, samt egen tilegnelse af færdigheder i nodeskrivning, tonegenkendelse og fortegn, skalaopbygning, akkordopbygning, kvintcirkel m.m.

Vidensmål: Kendskab til kirketonearter, Music mind games, rytmebokse, musikalsk skaben I klasserummet.