Online-kurser

Der åbnes for kurserne d. 1./8. 2023 – meld dig til allerede nu.

Du tilmelder dig her

Kor / fællessang / børnestemmer

Du arbejder med kor og børnestemmer inden for solmisation, fagtesange, kanonsange, bevægelsessange, og får indblik i musik og neuropædagogik. Herunder også udvikling af børns stemmer, sproglig udvikling, indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og traditioner samt direktion. 

Kurset indgår også som et led i vores musiklæreruddannelse, og der kan aflægges prøve i faget.

Der udleveres bevis på gennemførsel.


Hørelære

Hørelære giver dig en sammenhæng mellem teori og den klanglige oplevelse af musikken. Du skal gennem sang og spil, lytte- og læseøvelser få praksis bag teorien, så din musikoplevelse bliver en helhed. Hørelære står sjældent alene, men indgår underliggende i musikundervisningen. For at kunne benytte hørelære som et værktøj, er det nødvendigt at arbejde målrettet med øvelser, der skærper dine færdigheder. Du arbejder med node- og akkordlæsning, tone- og akkordgenkendelse, at genkende og gengive rytmer, aflytning og nedskrivning af små musikstykker, intervaller, instrumentation, skalaer, sang efter bladet mm.

Kurset indgår også som et led i vores musiklæreruddannelse, og der kan aflægges prøve i faget.

Der udleveres bevis på gennemførsel.


Arrangement

Du arbejder med egne færdigheder inden for arrangering af musik for klassesammenspil med de i klasserummet oftest tilgængelige instrumenter, samt for mindre kor, inklusive solfastemmer. Du skal derudover arbejde med transponering af dine arrangementer, så du med lethed kan finde den rette toneart til børnestemmer og børns nærmeste musikalske udviklingszone.

Kurset indgår også som et led i vores musiklæreruddannelse, og der kan aflægges prøve i faget.

Der udleveres bevis på gennemførsel.


Nodelære og –teori

Du arbejder med dine egne færdigheder inden for musikteori og nodelære, samt med videreformidlingen til børn af samme. Herunder kommer notation, stemmeføring, satslære, rytmik, akkord- og skalaopbygning, kvintcirkel m.m. Vi ser på, hvilke materialer, der kan benyttes i arbejdet med børnene, og ser på systemer, der er udviklet til at lette forståelse, bl.a. Music Mind Games o.lign.

Kurset indgår også som et led i vores musiklæreruddannelse, og der kan aflægges prøve i faget.

Der udleveres bevis på gennemførsel.


Sammenspil – stomp – body percussion

Du arbejder med egne færdigheder på relevante instrumenter for folkeskolens sammenspil på 1. – 6. årgang på et niveau, så du kan instruere i, hvordan instrumenterne skal bruges i sammenspilssammenhæng. Du arbejder med sammenspilsledelse og -teknikker, samt sammenspilsformer som fx. flowsammenspil, holdindstudering m.fl. Du vil i forløbet også blive introduceret til stomp og body-percussion.

Kurset indgår også som et led i vores musiklæreruddannelse, og der kan aflægges prøve i faget.

Der udleveres bevis på gennemførsel.