Online-kurser

Der vil løbende komme onlinekurser på hjemmesiden. Herunder kan du se, hvad der i fremtiden vil komme.

Du bestiller her

Nodelære og –teori

Node- og rytmelæsning

Skala og intervaller

Akkorder

Analyse


Arrangement

Du arbejder med egne færdigheder inden for arrangering af musik for klassesammenspil med de i klasserummet oftest tilgængelige instrumenter, samt for mindre kor, inklusive solfastemmer. Du skal derudover arbejde med transponering af dine arrangementer, så du med lethed kan finde den rette toneart til børnestemmer og børns nærmeste musikalske udviklingszone.

Stemmeføring og satslære


Kor / fællessang / børnestemmer

Du arbejder med kor og børnestemmer inden for solmisation, fagtesange, kanonsange, bevægelsessange, og får indblik i musik og neuropædagogik. Herunder også udvikling af børns stemmer, sproglig udvikling, indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og traditioner samt direktion. 


Hørelære

Hørelære giver dig en sammenhæng mellem teori og den klanglige oplevelse af musikken. Du skal gennem sang og spil, lytte- og læseøvelser få praksis bag teorien, så din musikoplevelse bliver en helhed. Hørelære står sjældent alene, men indgår underliggende i musikundervisningen. For at kunne benytte hørelære som et værktøj, er det nødvendigt at arbejde målrettet med øvelser, der skærper dine færdigheder. Du arbejder med node- og akkordlæsning, tone- og akkordgenkendelse, at genkende og gengive rytmer, aflytning og nedskrivning af små musikstykker, intervaller, instrumentation, skalaer, sang efter bladet mm.


Sammenspil – stomp – body percussion

Du arbejder med egne færdigheder på relevante instrumenter for folkeskolens sammenspil på 1. – 6. årgang på et niveau, så du kan instruere i, hvordan instrumenterne skal bruges i sammenspilssammenhæng. Du arbejder med sammenspilsledelse og -teknikker, samt sammenspilsformer som fx. flowsammenspil, holdindstudering m.fl. Du vil i forløbet også blive introduceret til stomp og body-percussion.