Råd og vejledning

Hvilke overvejelser skal jeg gøre mig som underviser?

Det første, du skal gøre dig klart er, at du aldrig kan lægge dig fast på en undervisningsplan. Du skal være klar til at omstille dig, da alt afhænger af elevernes dagsform. Nogle dage kan de klare en lektion på 45 min., nogle dage kun 20 min., og endelig kan der være dage, hvor en undervisning slet ikke kan gennemføres. Eleverne lærer ikke nødvendigvis i samme tempo som på normalområdet, og gentagelser er en god ting. Endelig er struktur altafgørende. Lektionerne må gerne ligne hinanden i opbygning (fx. goddagsang, sangleg, stomp, farvelsang), eller ugedagene kan være “ens” (fx. mandag spiller vi i musiklokalet, tirsdag har vi sanglege, fredag har vi emnet “stomp”).

Gode råd til undervisningen:

Hvis eleven ikke har forudsætninger for det, de laver, lukker de ned med det samme – hvilke forudsætninger har eleverne. Har eleven de rette forudsætninger, kan man arbejde med kognitiv udvidelse af arbejdshukommelse.

Ansigter i lokalet, evt. på billeder – børn skal ses. Følelsen af at blive iagttaget øger prosocial adfærd.

Musikundervisningen kan styrke koordinering af bevægelser og kropsholdning.

Musikken har stilhed og pauser – noget, der ikke findes ret ofte i vores samfund / skoleklasser. Brug det aktivt.