Om musiklærer-uddannelsen

Undervisningen er primært online-baseret, så du kan deltage i et tempo, der passer ind i din hverdag.

Forløbet varer 1 – 2 år* på deltid, som du primært selv er med til at tilrettelægge, og tilsvarende vægter på offentlige uddannelsesinstitutioner minimum 30 ECTS

Der tages udgangspunkt i hhv. “Musik Fælles Mål” og indholdet på seminariernes linjefagsundervisning i musikfaget.

Kompetenceområder:

Musikudøvelse – egne færdigheder i sang og instrument samt som ledende figur for eleverne.

Musikalsk skaben – Komponering, arrangering og improvisation – både egne færdigheder og som underviser

Musikforståelse – Analyse og oplevelse af musik i et historisk og kulkturelt perspektiv.

Musikdidaktik – planlægning og gennemførsel af udviklingsorienteret musikundervisning.

Opbygning:

Forløbet strækker sig over to dele, der yderligere er opdelt i to kompetenceområder, som herunder består af relevante moduler, der opfylder de samme områder, som de offentlige uddannelser.

Del 1 – musikudøvelse og musikalsk skaben

Del 2 – musikforståelse og musikdidaktik – med efterfølgende afsluttende prøve

Fagene på hver af de to kompetenceområder inden for de to dele kan tages i den rækkefølge, man selv synes giver bedst mening. Der kan være fag, der kræver en overvejelse ift. rækkefølge, og derfor lægger vi sammen en plan, inden du går i gang med “Linjefag musik – tilsvarende kompetencer”.

Moduler del 1:

 • Klaver (musikudøvelse)
 • Sang (musikudøvelse)
 • Sammenspil / stomp / bodypercussion (musikudøvelse)
 • Kor / fællessang / børnestemmer (musikudøvelse)
 • Hørelære (musikudøvelse)
 • Arrangement (musikalsk skaben)
 • Komposition og improvisation (musikalsk skaben)
 • Teknologi og IT (musikalsk skaben)
 • Musikalsk skaben i klasserummet / nodelære og -teori (musikalsk skaben)

Moduler del 2:

 • Musiklytning og -oplevelse (musikforståelse)
 • Musikkulturer / Musikkens betydning (musikforståelse)
 • Musikhistorie, -teori, -analyse og perspektivering (musikforståelse)
 • Undervisningsforløb / læreplaner / årsplaner / læremidler / evalueringsmetoder mm. (musikdidaktik)
 • Undervisningsdifferentiering og tværfaglighed (musikdidaktik)
 • Klasserumsledelse og undervisningsmetodik (musikdidaktik)
 • Musik på specialområdet (musikdidaktik)