Afsluttende opgave:

Når alle moduler er bestået skal du lave en afsluttende opgave.

Du vælger en musikfaglig problemstilling, som du skal redegøre for, analysere og diskutere. Alle 4 kompetenceområder skal på en eller anden vis indgå i besvarelsen. Problemstillingen skal godkendes af den vejleder, du tildeles, ligesom vedkommende vil være til rådighed i forløbet. Opgavens afleveringsdato aftales ved første møde med vejleder. Opgaven skal være på max 35 sider. Når opgaven er bestået får du dit endelige bevis på, at du har gennemført “linjefag musik – tilsvarende kompetencer”, der ud over selve beviset også indeholder beskrivelser af de fag, du har modtaget undervisning i.